KOPPeling

hulp uit eigen kring

Blije jongeren

Wat onderzoeken wij?

In Nederland groeien 550.000 kinderen op bij ouders die last hebben van psychische problemen. De kans dat deze kinderen later zelf ook psychische problemen ontwikkelen, is groot.

Kinderen van ouders met psychische problemen nemen vaak thuis de zorg over van hun ouders. Ze zorgen niet alleen voor hun ouders maar ook voor broertjes en zusjes. Ze hebben daardoor geen tijd of mogelijkheid voor sport en hobby’s en ook nemen ze meestal geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis. Kinderen kunnen zich daardoor niet goed ontwikkelen en ook voelen ze zich vaak eenzaam.

Het doel van de interventie KOPPeling is om te proberen, samen met een maatschappelijk werker en het sociale wijkteam, het sociale netwerk van het gezin in te schakelen, die de zorg voor de ouders en het gezin over kan nemen zodat het kind weer kind kan zijn.

In dit project wordt onderzocht of KOPPeling leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen, tot minder opvoedstress bij ouders en ook of kinderen vaker activiteiten buitenshuis hebben.

Overzicht van KOPPeling

fasen-schema

Nieuws

G

Doe-praatgroep KOPP 

Hierbij willen wij u, namens WIJ Groningen, graag informeren over de Doe-praatgroep KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/KOV (Kinderen van ouders met Verslavingsproblemen).

Project KOPPeling van start

Nederland telt 550.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Twee derde van hen ontwikkelt voor hun 35e levensjaar ook zelf psychische problemen. 

Uitbreiding van project KOPPeling

Dit jaar zijn we gestart met een pilot van de KOPPeling-module, deze module is bedoeld voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. We hebben goed nieuws: sinds half november kunnen de eerste gezinnen zich aanmelden!

Training methodiek Koppeling

Werk je bij UMCG – Universitair Centrum PsychiatrieAccareKinnikGGZ FrieslandWIJ GroningenLentisAmaryllis of 1 van de sociale teams van een gemeente uit de provincie Groningen? Geef je dan nu op voor de training methodiek KOPPeling op 29 februari a.s.

Vragen

Meest gestelde vragen

Waar staat KOPP voor?

Een Kind van Ouders met Psychische Problemen.

Wat is Parentificatie?

Parentificatie wil zeggen dat een jeugdige langdurig de rol van ouder op zich neemt met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het gaat erom dat de zorg langdurig ‘ongepast’ is. Ongepast in de zin van niet passend bij de leeftijd en de cultuur van de jeugdige en schadelijk voor zijn ontwikkeling.

Wat houdt de methodiek KOPPeling in?

Binnen KOPPeling wordt het sociale netwerk van het gezin ingezet om het gezin en in het bijzonder de KOPP te ondersteunen. We verwachten dat kinderen zich dan meer op hun eigen ontwikkeling kunnen richten en dat psychische problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Hoe lang duurt KOPPeling?

KOPPeling duurt 10 tot 12 weken.

Voor kinderen van welke leeftijd is KOPPeling geschikt?

KOPPeling is er voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Waar wordt KOPPeling op dit moment aangeboden?

Momenteel wordt KOPPeling in Groningen en Leeuwarden aangeboden door het UMC Groningen (UCP), Accare en GGZ Friesland. We werken samen met lokale sociale wijkteams.

Moet ik of 1 van mijn gezinsleden in behandeling zijn bij 1 van de deelnemende partijen van dit project?

Ja, om mee te doen met KOPPeling moet u of uw partner of een van uw kinderen in zorg zijn bij een van de deelnemende GGZ-instellingen (UCP, Accare, GGZ Friesland).

Kost deelname ook geld?

Deelname is geheel gratis, maar niet vrijblijvend. Wij verwachten een motivatie in tijd en energie vanuit het gezin.

Krijg ik ook een vergoeding voor het deelnemen?

Voor het deelnemen aan het onderzoek vergoeden wij de reiskosten indien van toepassing.

"Wat goed dat er nog meer aandacht besteed wordt aan kinderen van ouders met psychische problemen. Dat had ik mijn kinderen ook gegund."

Andrea Smit