KOPPeling

hulp uit eigen kring

Blije jongeren

Wat onderzoeken wij

In Nederland groeien 550.000 kinderen op bij ouders die last hebben van psychische problemen. De kans dat deze kinderen later zelf ook psychische problemen ontwikkelen, is groot.

Kinderen van ouders met psychische problemen nemen vaak thuis de zorg over van hun ouders. Ze zorgen niet alleen voor hun ouders maar ook voor broertjes en zusjes. Ze hebben daardoor geen tijd of mogelijkheid voor sport en hobby’s en ook nemen ze meestal geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis. Kinderen kunnen zich daardoor niet goed ontwikkelen en ook voelen ze zich vaak eenzaam.

Het doel van de interventie KOPPeling is om te proberen, samen met een maatschappelijk werker en het sociale wijkteam, het sociale netwerk van het gezin in te schakelen, die de zorg voor de ouders en het gezin over kan nemen zodat het kind weer kind kan zijn.

In dit project wordt onderzocht of KOPPeling leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen, tot minder opvoedstress bij ouders en ook of kinderen vaker activiteiten buitenshuis hebben.

Onderzoeksfasen

fasen-schema

Nieuws

Presentaties, publicaties, update over onderzoek, nieuwe samenwerking met andere instellingen naast onderzoek, etc.

G

Project KOPPeling van start

Nederland telt 550.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Twee derde van hen ontwikkelt voor hun 35e levensjaar ook zelf psychische problemen. 

Vragen

Meest gestelde vragen

Waar staat KOPP voor?

Een Kind van Ouders met Psychische Problemen.

Wat is Parentificatie?

Parentificatie wil zeggen dat een jeugdige langdurig de rol van ouder op zich neemt met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het gaat erom dat de zorg langdurig ‘ongepast’ is. Ongepast in de zin van niet passend bij de leeftijd en de cultuur van de jeugdige en schadelijk voor zijn ontwikkeling.

Wat houdt de methodiek KOPPeling in?

Binnen KOPPeling wordt het sociale netwerk van het gezin ingezet om het gezin en in het bijzonder de KOPP te ondersteunen. We verwachten dat kinderen zich dan meer op hun eigen ontwikkeling kunnen richten en dat psychische problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Hoe lang duurt KOPPeling?

KOPPeling duurt 10 tot 12 weken.

Voor kinderen van welke leeftijd is KOPPeling geschikt?

KOPPeling is er voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Vanuit welke regio kunnen we deelnemen?

Momenteel kunnen alleen inwoners uit de stad Groningen deelnemen. In een later stadium in 2023 zullen andere gemeenten uit de provincie Groningen worden toegevoegd. In 2024 is het ook de bedoeling dat gemeenten uit Friesland worden toegevoegd.

Moet ik of 1 van mijn gezinsleden in behandeling zijn bij 1 van de deelnemende partijen van dit project?

Nee, dit is niet nodig. Wel is het goed om uw hulpverlener op de hoogte te stellen, al dan niet samen met een KOPPeling behandelaar.

Kost deelname ook geld?

Deelname is geheel gratis, maar niet vrijblijvend. Wij verwachten een motivatie in tijd en energie vanuit het gezin.

Krijg ik ook een vergoeding voor het deelnemen?

Voor het deelnemen aan het onderzoek vergoeden wij de reiskosten indien van toepassing.

"Wat goed dat er nog meer aandacht besteed wordt aan kinderen van ouders met psychische problemen. Dat had ik mijn kinderen ook gegund."

Andrea Smit