Updates onderzoek

Hierbij willen wij u, namens WIJ Groningen, graag informeren over de Doe-praatgroep KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/KOV (Kinderen van ouders met Verslavingsproblemen).

 

In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen op met een ouder met psychische- of verslavingsproblemen. Het heeft altijd invloed op het kind als het niet goed gaat met een van zijn of haar ouders. Het is voor een kind niet gemakkelijk wanneer een van zijn ouders (psychisch) ziek of verslaafd is. Ouders willen het beste voor hun kind en willen de kinderen niet met hun ziekzijn belasten. Toch voelen kinderen feilloos aan wat er aan de hand is. Ieder kind gaat op zijn eigen manier om met de ziekte van de ouder. Het ene kind gaat piekeren, de ander wordt zorgzaam, boos of laat probleemgedrag zien.

In de groep gaan we met elkaar praten, spelletjes doen, leren over wat er aan de hand kan zijn met de ouder(s), praten over gevoelens, kijken wie er binnen jouw netwerk kan helpen en elkaar tips geven over hoe je met de situatie om kan gaan.

In de Doe-praatgroep wordt bij kinderen spelenderwijs gewerkt aan de volgende doelen:

  1. Het verminderen van gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid.
  2. Kinderen leren om hun gevoelens te herkennen, te uiten en om te gaan met tegenslagen.
  3. Kinderen leren bij wie zij terecht kunnen met problemen en vragen steun aan hun netwerk.

De Doe-praatgroep KOPP/KOV is een gratis en preventief groepsaanbod voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, die in de gemeente Groningen wonen. Er vinden 8 bijeenkomsten plaats op maandagmiddag van 15.30 – 16.45 in de periode van 14 oktober t/m 16 november. Vooraf en achteraf vindt er een bijeenkomst voor ouders plaats. Ook vindt er voor de groep een kennismakingsgesprek plaats. De aanmelding kan worden gedaan via het aanmeldformulier, welke is bijgevoegd bij deze brief. Het is van belang dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor deelname aan de groep.

 

Als u vragen heeft, kunt u altijd even bellen of mailen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Baukje Lutgendorff en Noor Hooyman

noor.hooyman@wij.groningen.nl

050 – 3679120

Werkdagen: maandag t/m donderdag