Nederland telt 550.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Twee derde van hen ontwikkelt voor hun 35e levensjaar ook zelf psychische problemen. Vaak nemen kinderen taken over van hun ouders die vanwege psychische problemen hun ouderrol niet kunnen vervullen. Daardoor hebben ze geen tijd voor hobby’s en sport en brengen ze weinig tijd door met leeftijdsgenoten. Dit beschadigt hun ontwikkeling. Een actief sociaal netwerk kan deze kinderen ondersteunen, zowel op emotioneel vlak alsook bij praktische zaken. Het project KOPPeling maakt dit mogelijk.

 

Over KOPPeling

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), WIJ Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Accare Groningen zijn een samenwerkingsverband aangegaan en initiëren het project KOPPeling. KOPPeling is een programma voor ouders met psychische problemen en thuiswonende kinderen. Zij gaan met een maatschappelijk werker en het sociale wijkteam in gesprek over welke taken binnen het huishouden ouders op dit moment niet aan toekomen en wat het sociale wijkteam daarin kan betekenen. Ook wordt er steun gezocht vanuit het sociaal netwerk van het gezin, dat ook een deel van die taken zou kunnen overnemen, het kind kan daardoor weer kind zijn. Kinderen van ouders met psychische problemen kunnen weer deel uitmaken in een sociaal-maatschappelijke omgeving, door bijvoorbeeld te sporten, muziek te maken of weer af te spreken met vrienden, wat goed is voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Pilotfase

Het projectteam KOPPeling onderzoekt, vanuit de onderzoekssubsidie van ZonMW en het Nationaal Programma Groningen, of de methodiek KOPPeling leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen, tot minder opvoedstress bij ouders en ook of kinderen vaker activiteiten buitenshuis hebben. Dit voorjaar gaan drie gezinnen deelnemen in de pilotfase en de verwachting is dat er na de zomer nog 60 gezinnen deel gaan nemen over een periode van 12 maanden.

 

Voor meer informatie en aanmeldingen van gezinnen:

www.koppeling-project.nl